Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Senior centrum Svätej Kataríny, n.o

Senior centrum

Senior centrum je zariadenie ponúkajúce svoje sociálne služby ľuďom, ktorí si vyžadujú celodenný dohľad skúsených odborníkov. Jedná sa o ľudí, ktorí nie sú schopní sami si pripraviť stravu, v stanovenom čase zobrať lieky alebo jednoducho nechcú byť sami, ale v spoločnosti im vekovo primeraných osôb.   

Naše poslanie

V našom zariadení poskytujeme pomoc seniorom s rôznymi stupňami organických zmien mozgu (aterosklerotická, alzheimerova demencia, starecké psychózy, stavy po mozgových príhodách), ľuďom s kardiovaskulárnymi ochoreniami, ťažkými zmenami pohybového systému, zdravotne ťažko postihnutým.

Našich klientov vedieme k aktivite, udržiavame ich v dobrej psychickej a fyzickej kondícii, predchádzame pocitom osamelosti, nepotrebnosti a tiež sociálnemu vylúčeniu.

Senior centrum Svätej Kataríny svojimi službami zmierňuje negatívne psychické zmeny svojich klentov ich sústavnou aktivitou.Táto sa zameriava na udržiavanie pamäťových a orientačných schopností prostredníctvom arteterapie, muzikoterapie, ergoterapie, pamäťovým tréningom, prácami na udržiavanie jemnej motoriky a  –rehabilitačnými cvičeniami.