Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Napísali ste nám

Ďakujeme za všetko

15.3.2017

Vážená pani primárka, MUDr. Kvostková, 

 

dovoľte mi, aby som sa Vám aspoň touto cestou poďakovala za Váš ľudský prístup a pomoc pri riešení ťažkej životnej situácie pani Ľubky Mikulovej. Pomohli ste jej v čase keď  mala veľmi vážne existečné i zdravotné problémy a tým ste jej pomohli preklenúť určitý úsek jej životnej cesty. Veľmi pekne ďakujeme  za starostlivosť na Vašom oddelení všetkým sestričkám, sanitárkam i vrchnej sestre pani Molnárovej. Ľubku ste postavili na nohy - odchádza z Vášho oddelenia stabilizovaná, dúfame, že schopná ďalšej operácie.  Snažíme sa vybaviť jej umiestnenie v DSS, je to  veľmi ťažké a nevieme, či sa nám to podarí v čase, ktorý pani Ľubka potrebuje.  

 

Svoju prácu vykonávate s láskou  a to sa nedá naučiť, ani pretvarovať sa. Ďakujeme za všetko.

 

 

S úctou Marta Ferenčíková   


Poďakovanie

23.2.2017

Poďakovanie

 

Ďakujeme nemocnici Handlová, oddeleniu ODCH pod vedením primárky MUDr. Miriam Kvostkovej. Všetkým, ktorí ste spríjemnili posledné dni života v ťažkej chorobe pani Terézii Vaňovej. Za Vašu  trpezlivú a oddanú prácu Vám patri veľké ĎAKUJEME.

 

manžel Vojtech Váňa a dcéry s rodinami


ĎAKUJEME

22.2.2017

Poďakovanie

 

 

Ak už nezvládate svoju chorobu, ak nemáte pri sebe svojich blízkych a chcete si dať pomôcť, ostáva jediným riešením - nemocnica. Všetci sa toho bojíme a zároveň dúfame, že je to v poradí to posledné, kde nám môžu pomôcť. Ostáva nám veriť, že stretneme láskavého lekára, sestričky – ktoré sa postarajú o nás aj v tých najhorších a najnepríjemnejších prípadoch, že nás – ak to bude treba – nielen nakŕmia, ale aj očistia, aby sme si aspoň v duchu zachovali aj posledné zvyšky ľudskej dôstojnosti.

Stretnúť sa dnes s ochotou a ľudským prístupom v starostlivosti o pacienta je naozaj šťastie. Tu – v nemocnici v Handlovej – na ODCH II. sú lekári a sestry, ktorí svoje povolanie vykonávajú naozaj ako poslanie. Tu sa ešte nezabudlo a stále platí, že sú tu pre nás.

Verím, že mám právo takto hovoriť. Bola som tu už štvrtý krát.

Vážená pani primárka, sestričky i ostatný personál – želám Vám veľa duševných i fyzických síl vo Vašej ťažkej práci.

 

Eva Krausková


Poďakovanie pre oddelenie ODCH

12.2.2017

Vážená pani primárka Kvostková,

 

dovoľte mi  veľmi úprimne sa Vám poďakovať za  úžasnú starostlivosť  celého Vášho zdravotníckeho kolektívu o moju sestru Mgr. Ľubicu Ondrášovú.

Moja sestra sa už vďaka tejto starostlivosti na Vašom ODCH prebrala z bdelej kómy, prijíma stravu ústami, a my tak veľmi dúfame v jej ďalšie pokroky. Ošetrujúci personál, vrchná sestra p. Mgr. Píšová a lekár p. MUDr. Lakatoš sú skvelí ľudia, odborne zdatní, ochotní a empatickí. Sme im naozaj veľmi vďační.

Vážená pani primárka, spoločne so synom p. Ondrášovej podnikáme všetky potrebné kroky na príchod mojej sestry do následného domáceho liečenia.

Spolu so synom p. Ondrášovej nikdy nezabudneme na všetku pomoc, ktorú ste jej i nám poskytli Vašou láskavosťou a odbornosťou a budeme Vám za to navždy zaviazaní.

 Veľmi pekne Vám za Vašu láskavosť vopred ďakujeme.

 

S úctou

 

Ing. Marta Sýkorová, sestra p. Ľubice Ondrášovej


Poďakovanie

20.12.2016

Vážený pán riaditeľ!

 

Prepáčte, že si dovoľujem Vám napísať pár riadkov – poďakovanie.

Môj manžel Ing. Mikuláš Šimšík bytom vo Zvolene, bol vo Vašej nemocnici doliečovaný na ODCH.

Za poskytnutú liečbu a za starostlivosť na ODCH vyslovujem aj s rodinou vďaku najmä pani primárke MUDr. Kvostkovej, ktorá nás vždy milo prijala a ochotne oboznamovala s jeho zdravotným stavom.

Vďaka patrí aj sestričkám a ostatnému personálu. Ešte raz všetkým patrí veľká vďaka.

Zároveň Vám aj všetkým pracovníkom na ODCH prajem aj s rodinou príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia a úspechov v novom roku.

 

 

 

                                                                                                              Šimšíková rodinou zo Zvolena


Poďakovanie kolektívu ODCH-III. Nemocnice Handlová

16.11.2016

Poďakovanie

 

Úprimne ďakujem doktorovi, všetkým sestričkám, no hlavne pani vrchnej a ostatnému personálu za príkladnú starostlivosť pri mojom liečení.

 

 

 

                                                                                                              Viera Borková, pacientka


Poďakovanie kolektívu ODCH-III. Nemocnice Handlová

1.11.2016

Vážená pani hlavná sestrička a celý kolektív sestričiek a aj Jožko!

 

Chcem Vám všetkým touto cestou poďakovať za všetku starostlivosť a opateru, ktorú ste venovali mne aj ostatným pacientom.

Prajem Vám všetkým aj do budúcnosti veľa lásky, trpezlivosti a tiež pevné zdravie pri výkone Vášho povolania.

S láskou na Vás spomína a všetkých pozdravuje

 

 

Žiar nad Hronom 25. 10. 2016                                                                   Mária Valušková


Poďakovanie personálu na oddelení ODCH

3.5.2016

Touto cestou chcem vysloviť úprimné poďakovanie všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatnému personálu na oddelení ODCH v Handlovej za ich vysoko odbornú a profesionálnu starostlivosť a zároveň za ich ochotu a milý prístup, ktorý mi bol preukázaný počas mojej hospitalizácie. Tiež ďakujem za vynikajúcu a chutnú stravu a za všetku ostatnú
starostlivosť. Prajem personálu veľa síl a chute do ich ďalšej namáhavej práce!

S úctou a vďakou,
Ľ.S.


Poďakovanie za starostlivosť poskytnutú nášmu otcovi, ktorý bol nedávno hospitalizovaný na ODCH

12.4.2016

Vážený pán riaditeľ,

Touto cestou by sme chceli vyjadriť našu vďaku a uznanie za starostlivosť poskytnutú nášmu otcovi, ktorý bol nedávno hospitalizovaný na ODCH Vašej nemocnice.

Veľké ďakujem adresujeme najmä pani primárke MUDr. Miriam Kvostkovej, celému personálu ODCH, ako i oddeleniu rehabilitácie s pánom primárom MUDr. Júliusom Káderom. Zásluhou ich profesionálneho a zároveň ľudského prístupu prežil svoje posledné dni dôstojne a v takej opatere, akú by sme mu doma napriek všetkej snahe nedokázali zabezpečiť. Pri každodenných návštevách sme videli, že o nášho otca bolo dobre postarané, vždy sme sa stretli s veľkou ústretovosťou, ochotou a pochopením, odchádzali sme spokojní. Pán riaditeľ, môžete byť hrdý na svojich zamestnancov, pretože do svojej práce dávajú aj kus srdca, čo je v dnešnej dobe veľmi vzácne. Prajeme im všetko dobré, veľa úspechov a iba spokojných klientov.